۱۳۸۹/۰۶/۳۰

معمار داخلی و معماری داخلی

معماری داخلی یا Interior Architecture به مجموعه اقدامات طرح ریزی (Planning) در جهت سازماندهی فضاها های داخلی می گویند. معمار داخلی عملکرد فضا های داخلی را در نظر گرفته و با تعریف نقش هر فضا نسب به طرح ریزی و طراحی سازمان فضایی داخلی برای این عملکرد ها اقدام می کند.
به بیان ساده تر معمار داخلی، ابعاد فضاهای داخلی با توجه به ماهیت هر فضا مشخص میکند به گونه ای که مفید ترین و کارا ترین شکل ممکن تقسیمات فضایی شکل بگیرد. مسلما هر نقشه ای نقاط کور و پرت دارد، هنر یک معمار داخلی در استفاده بهینه از فضاهای داخلی با توجه به احجام ثابت مانند دیوارهای بیرونی، ستون ها، داکت ها و پنجره ها و بازشو ها است، تا ضمن یافتن بهترین ابعاد، از حداکثر فضا استفاده بهینه شود.
با توجه به معنای معمار داخلی و معنای معماری داخلی، تفاوت معماری با داخلی با طراحی داخلی و یا تفاوت معماری داخلی با طراحی دکوراتیو، همان ماهیت اصلی کار یعنی طرح ریزی فضا است، در صورتی که طراح داخلی به طراحی محیط فضا می پردازد و دکوراتور هم به چیدمان اشیا در فضا می پردازد.
به اشتراک بگذارید