کمیته نما و منظر شهری


براساس ضوابط و مقررات نمای شهری ـ مصوب مورخ ۶۹/۸/۲۸: کلیه سطوح نمایان ساختمان‌های واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها که از داخل معابر قابل مشاهده است ، اعم از نمای اصلی و نماهای جانبی ، نمای شهری محسوب می شود ، لازم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب، زیبا و هماهنگ نماسازی شود و صدور گواهی پایانکار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است.
که با توجه به مصوبه سال ۱۳۶۹ شورای عالی معماری و شهرسازی و بخشنامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی، در بسیاری از شهرها کمیته نما و منظر شهری تشکیل شده است. این کمیته‌ها مقرر است تا به بهبود سیمای شهر از طریق ساماندهی جداره‌های شهری به بررسی نمای ساختمان‌های در حال احداث رسیدگی کنند.

نحوه ارائه نقشه نما جهت ارائه طرح و بررسی در کمیته نما و منظر شهری :
۱-پلان های معماری مصوب و نقشه معماری وضع موجود ارائه گردد
۲- طرح نما با مقیاس ۵۰/۱ در پنج نسخه (کلیه نماهای مشرف به گذر )
۳- درصورت شمالی بودن و یا دوبر بودن نمای دیوار مشرف به گذر نیاز است
۴- پلان‌های پوسته نما بویژه در قسمت برگذر ترسیم گردد (فرورفتگی و پیش آمدگی در نما مشخص باشد)
۵- کلیه نقشه‌ها دارای نام و نام خانوادگی مالک ، شماره پرونده ، پلک ثبتی ، آدرس ملک ، نام طراح و مهر شرکت باشد.

گروه معماری طرح علاوه بر کادر مجرب مهندسین معمار در طراحی نما، با استفاده از مهندسان شهرساز و طراحان شهری توانمند و آگاه به هماهنگی سیمای شهری در مسیر طراحی و کسب و موافقت از کمیته نما و منظر شهری همراه مشتریان خود است.

برای اطلاع از هزینه شرکت در کمیته نما و منظر شهری به صفحه تعرفه هزینه خدمات مشاوره مراجعه نمایید.