طراحی مغازه و فروشگاه

طراحی نما و ویترین مغازه ها معرف محصول و برند مورد نظر است و به عنوان یک اصل اساسی در جذب نگاه مشتری و حتی عابرین پیاده می باشد که ارتباط مستقیمی با بالا بردن میزان فروش دارد. گروه معماری طرح، با آگاهی از الگو های روز طراحی و اصول زیبایی شناسی بصری، تجربه و مهارت خود را در طراحی ویترین هایی جذاب و خیره کننده به کار میبرد.