طراحی رستوران و کافی شاپ

رستوران ها، فضاهایی تجاری و تبلیغاتی هستند که مطابق با شهر، فرهنگ، عملکرد و رویدادهای اجتماعی می توانند متفاوت باشند. گروه معماری طرح، با استفاده از نوین ترین شیوه های طراحی و با توجه به شهر و محله به عنوان زمینه حضور مردم، طراحی منحصر به فردی را ارائه می دهند که در عین خاص بودن، فضایی کاربردی برای جذب مشتری باشد.